Co jsou to Cookies?

Nastavte prohlížeč tak, aby přijímal cookies, abyste si mohli koupit položky, ukládat položky a přijímat přizpůsobené doporučení. Tímto nastavením budete moci využít všech funkcí těchto webových stránek.

Návod na nastavení jednotlivých prohlížečů naleznete níže:


Účel používání cookies

Cookies jsou textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují zejména analýzu používání internetové stránky www.TopZahrada.cz vámi jako uživatelem. Společnost/ fyzická osoba Pechar Miroslav, Karlštejnská 449/4, 158 00 Praha 5, IČO: 65439007 (dále jen "společnost") používá, resp. ukládá soubory cookies v souladu s legislativou Evropské unie a ČR (GDPR).

Společnost používá informace získané ze souborů cookies o typu internetového prohlížeče, operačním systému, aktivitě návštěvníků a době trvání návštěv, počtu navštívených stránek a čase vaší návštěvy. Údaje o používání stránky jsou statisticky vyhodnocovány pouze interně v rámci společnosti, za účelem přizpůsobení internetové stránky požadavkům uživatelů. Vaši IP adresu (označení vašeho počítače na internetu tvořené číselným kódem) nevyhodnocujeme. Díky tomu nejsou údaje o využívání internetové stránky v žádném případě slučovány s osobními údaji. Po ukončení vaší návštěvy na naší internetové stránce již nemáme údaje obsažené v souborech cookie k dispozici. Ujistěte se, že nastavení vašeho počítače odpovídají tomu, jak si přejete se soubory cookie nakládat. Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, aby se vám před uložením souboru cookie na obrazovce objevilo varování, nebo aby ukládání cookies nebylo možné vůbec. Nicméně vás upozorňujeme na skutečnost, že nebudete mít k dispozici výhody některých osobních cookies a některé aplikace možná nebudete moci používat v plném rozsahu.

Právní základ (technické cookies)
Právní základ používání cookies tvoří oprávněný zájem společnosti (článek 6 odst. 1 písm. f GDPR), který spočívá v zachování funkčnosti internetové stránky www.TopZahrada.cz a také technicky bezvadné nabídky služeb.

Ostatní cookies

Právní základ (ostatní cookies)
V případě používání, resp. ukládání souborů cookies, které obsahují osobní údaje, resp. které se dotýkají soukromí osob, si společnost předem vyžádá váš souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a), který jí udělíte svým aktivním jednáním tím, že po prostudování informace o používaných cookies kliknete na banner „Přijímám“ na naší stránce www.TopZahrada.cz. Kliknutí na „Nepřijímám“ neznamená, že bylo zpracování údajů prováděné na základě souhlasu až do jeho odvolání protiprávní.

Cookies třetích stran

Pokud navštívíte stránku na www.TopZahrada.cz, která obsahuje vnořené obsahy (např. z YouTube), uloží se vám možná také cookies z těchto internetových stránek. Nastavení cookies třetích stran nekontrolujeme. Proto vám doporučujeme, abyste si vyhledali informace o používání cookies na příslušných stránkách.

Social Plugins & Tools

V této internetové stránce jsou integrované Social Plugins (pluginy sociálních sítí) a Tools (nástroje). Jedná se přitom o následující sociální sítě a nástroje:

 Facebook, provozovaný společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, FN 462932 / Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025
 Twitter, provozovaný společností Twitter International Company, 1 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irsko, FN 503351 / Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 Instagram, provozovaný společností Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA
 LinkedIn, provozovaný společností LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko, FN 477441
• Xing, provozovaný společností XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo, FN HRB 148078
• YouTube, provozovaný společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA 
• Google WebFonts, provozovaný společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
• Google Maps, provozovaný společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
• Google reCAPTCHA, provozovaný společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Pluginy jsou označené logem nebo názvem provozovatele. Pokud vyvoláte internetovou stránku, která obsahuje takový plugin nebo nástroj, naváže váš prohlížeč přímé spojení se servery provozovatele. Obsah pluginu a nástroje je provozovatelem zprostředkován přímo do vašeho prohlížeče a ten ho integruje do internetové stránky. Díky integraci pluginů a nástrojů získá provozovatel informaci, že jste vyvolali příslušnou internetovou stránku. Pokud jste u provozovatele přihlášení, může provozovatel přiřadit vaši návštěvu k vašemu uživatelskému účtu. Jste-li v přímé interakci s pluginem nebo nástrojem, například když kliknete na tlačítko pluginu, příslušná informace z vašeho prohlížeče je předána přímo provozovateli a tam je uložena. Tím, že se od svého uživatelského účtu odhlásíte, můžete zamezit tomu, aby provozovatel přiřadil nashromážděné informace k vašemu uživatelskému účtu.

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich dalšího zpracování a také jejich využívání provozovatelem včetně s tím spojených práv a možností nastavení na ochranu vašeho soukromí najdete vždy v příslušných prohlášeních o ochraně osobních údajů:

• Facebookhttps://www.facebook.com/privacy/explanation
• Twitterhttps://twitter.com/de/privacy
• Instagramhttps://help.instagram.com/155833707900388
• LinkedInhttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy
• Xinghttps://www.xing.com/privacy
• Youtubehttps://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
• Google WebFontshttps://policies.google.com/privacy?hl=de
• Google Mapshttps://policies.google.com/privacy?hl=de
• Google reCAPTCHAhttps://policies.google.com/privacy?hl=de

To Top