Záruka

Záruční doba na výrobky Hartman, Platinum, Hillerstorp, Baltic garden, TopZahrada a Unikov je 24 měsíců od data nákupu.

Záruční doba na výrobky Biohort je výrobcem prodloužena na 20 let, pouze při dodržení pokynů přiložených u každého výrobku.

 

Obecné informace:

Záruka se vztahuje pouze na výrobní a konstrukční vady, nikoliv na vady z titulu: 

1. špatné manipulace s výrobkem (odření, poškrábání, ulomení, atd.) 

2. neodborného zásahu do výrobku 

3. špatné či žádné údržby výrobku (dodržujte postupy dané přímo výrobcem) 

4. užití nedoporučených čistících prostředků (používejte prostředky doporučené přímo výrobcem) 

5. užítí nedoporučených ochranných olejů a laků (používejte prostředky doporučené přímo výrobcem) 

6. použití nedoporučených ochranných krytů nebo jejich špatné instalace na výrobky 

7. působení chemických látek (chlór, ředidlo, atd.) 

8. opotřebení výrobku jeho užíváním 

9. působení vyšší moci 

10. poškození zboží přepravcem při jeho dodání (pouze pokud není poškození poznamenáno na přepravním listu přepravce)

To Top