BIOHORT® CENTRUM - OTEVŘENO SOBOTA a NEDĚLE 8:00-11:00 hod (po tel. domluvě)

Záruční podmínky BIOHORT

 Následující podmínky platí pro všechny služby, včetně budoucích dodávek, s vyloučením všeobecných obchodních podmínek zákazníka. Jednotlivé smlouvy, které se liší od těchto podmínek, vyžadují náš výslovný písemný souhlas a v případě pochybností se vztahují pouze na konkrétní právní úkon, pro který byly výslovně písemně sjednány.

1. Doba trvání a začátek záruky
A. Záruka na produkty Biohort je poskytována po dobu 20 let.
b. Záruční doba začíná dnem vystavení faktury. Výměny provedené z důvodů, na které se vztahuje záruka, nevedou k prodloužení původní záruční doby.

2. Podmínky záruky
A. Produkt Biohort byl zakoupen od distribučního partnera Biohort.
b. Montáž a stavba byla provedena odborně a v souladu s přiloženým montážním návodem.
C. Výrobek Biohort byl používán pro uskladnění zahradního nářadí, zahradního nábytku, jízdních kol apod. a ne k jiným účelům, než ke kterým byl určen.
d. Výrobek Biohort je majetkem původního kupujícího a nebyl rozebrán a přestavěn. Jako doklad o záruce musí být předložena faktura.

3. Obsah a rozsah záruky
A. Záruka se vztahuje na prorezivění a proděravění plechu a všech ostatních dílů, které jsou prokazatelně způsobeny vadnou konstrukcí nebo špatným zpracováním. Tyto díly budou opraveny nebo vyměněny podle našeho uvážení bez dalších nákladů pro zákazníka.
b. Vlastník produktu Biohort je odpovědný za veškeré náklady vynaložené na demontáž, instalaci a dopravu náhradních dílů. Vadné díly se po odstranění stávají majetkem společnosti Biohort nebo je musí zákazník zlikvidovat.
C. Nepřebíráme odpovědnost za případné následné škody.

4. Omezení záruky
A. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku:

Poškození při přepravě (za tyto škody ručí přepravní společnost – ihned je prosím nahlaste)
Vnější vlivy nebo nepředvídané síly, přírodní jevy (např.
Obecné chyby při montáži
Vadné základy, nedostatečný odvod vody v oblasti spodního rámu.
Nevhodný výběr umístění a/nebo chybějící ukotvení
Poškození a škrábance laku, které nebyly okamžitě opraveny
Chyby údržby (např. nepromazání cylindrického zámku a pantů)
Nadměrná okolní vlhkost nebo agresivní podmínky prostředí (např.: agresivní a abrazivní čisticí prostředky, posypová sůl, hnojiva a jiné chemické látky, slaný a/nebo písčitý vzduch – ze záruky jsou vyloučeny lokality, které jsou do 300 m od mořského pobřeží)
Odůvodněné opotřebení (např. cylindrický zámek)
Barevné změny, použité pigmenty se změní v důsledku dlouhodobého působení světla a počasí
Pro skleněné prvky (včetně skleněných prvků ve dveřích a oknech), elektrické, pryžové a plastové díly (např.: střešní fólie EPDM) platí pouze zákonná záruční doba 24 měsíců.

b. Naše záruka zaniká, pokud je zákazník v prodlení s platbou, nebo není-li závada písemně nahlášena ihned po zjištění a předložení dokladu o poškození s reklamací.

5. Příslušné záležitosti
Místem plnění pro všechny závazky vzniklé v důsledku záručních nároků je A-4120 Neufelden.

Kupující nebo třetí strana nemohou uplatňovat žádná další práva nad rámec těch, která jsou zahrnuta v našich záručních podmínkách, zejména pokud jde o kompenzaci škod jakéhokoli druhu nebo práva na zadržení. Kromě toho platí podmínky příslušného dodavatele podle záručních podmínek.